Vrienden van de Streektaal Lochem

Archief Streektaal in ‘t nieuws

Nedersaksisch het Esperanto van Europa


De Stentor, 9 februari 2011


LOCHEM - In het noordelijk deel van Europa worden momenteel tal van talen gesproken. In de middeleeuwen en nog lang daarna vormde echter één taalgroep de verbindende schakel tussen al die gebieden: het Nederduits. Van Vlaanderen tot de Baltische gebieden begreep en sprak men vaak een variant van het Nederduits, waaraan de Nedersaksische dialecten nauw verwant waren.

Het Nedersaksisch, waartoe ook het Achterhoeks behoort, was in de periode van de Hanze een soort van Esperanto voor Noord-Europa. Kooplieden konden zich met de Nedersaksische of Nederduitse taalvarianten probleemloos verstaanbaar maken en handel drijven. Van Tallin tot aan Gent was het 'plat' het smeermiddel voor de handel.

In Hanze, Tol en Handelswegen gaan Arjan Ligtenbarg en Nico Spit uitgebreid in op dit soort verschijnselen die bijdroegen aan de opkomst van handel en Europese contacten. De vroege geld- en gewichtsmaten, het belang van herbergen, de goederen die populaire handelswaar opleverden, de Hanze en haar organisatie, al dit soort onderwerpen komen uitgebreid aan bod. In het begin soms wat losgezongen van hun betekenis voor Oost-Nederland, maar uiteindelijk toch op hun plaats vallend in het bredere Noord-Europese beeld.

Hanze, Tol en Handelswegen completeert een serie waarin eerder al een deel over de spoorwegen in Winterswijk en omstreken en een deel over het streekvervoer in Oost-Nederland verschenen. De drie delen samen bieden een bijzonder en kleurrijk overzicht van de geschiedenis van verkeer en vervoer in het oosten van Nederland.


Terug

Kiep'nkearls konden met het

Nedersaksisch in een groot

gebied terecht.Arjan Ligtenbarg & Nico Spit, Hanze, Tol en Handelswegen in Oost-Nederland. Uitgave van Vereniging Het Museum in Winterswijk, de Historische Kring Haaksbergen en COLS-station Winterswijk, prijs 28,50 euro. Het nieuwe deel bevat een register voor alle delen.