Vrienden van de Streektaal Lochem

Streektaal in ‘t nieuws

Twents in het Europarlement


Trouw, 17 mei 2017


CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik spreekt maandagavond 12 juni Twents in het Europarlement. Zij doet dit ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. En er zijn meer parlementariërs die een minuut spreektijd pakken in hun eigen taal. Schreijer-Pierik zal in de plenaire vergadering vertellen over haar acties om 'haar' taal te behouden. Twents is een vorm van Nedersaksisch, ook wel platt duuts of Low Saxon. Zes miljoen Duitsers en Nederlanders spreken deze taal, meer dan er Gaelic wordt gesproken, zegt Pierik. Voor die Keltische taal zijn al speciaal tolken en vertalers naar het Europarlement gehaald.


Terug