Vrienden van de Streektaal Lochem

Activiteiten

Zaoterdag 7 januari 2017 Niejjoorsvesite


In tegenstelling töt veurgaonde joorn was de Niejjoorsvesite noe  ’s middags i.p.v. ’s aovends.

En dat was maor good ok, want ondanks de sneeuw en gladdigheid, waren der toch nog zo’n 100 mensen naor CR Stegeman in Loorne ekommen.

Nao een inleidend präötje deur Joop Hekkelman met o.a. een dialectvertaling van John Lennons “Imagine” wed de banier onthuld, waorop o.a. steet waor wie ons as vereniging zo met bezigholdt.

Dinie Hiddink hef twee verhalen verteld en de muziek wed verzörgd deur ’t accordeonduo “Annie en Marie”. De middag wed afeslotten met een uutgebreid stampottenbuffet.

Terug