Vrienden van de Streektaal Lochem

Streektaal in ‘t nieuws

Meer status voor dialect

De Stentor, 27 maart 2010

ZUTPHEN/LOCHEM - De Nedersaksische streektalen, waartoe het Achterhoekse dialect hoort, zijn een forse stap dichterbij erkenning als minderheidstaal. Staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken zal in het kabinet bepleiten dat Nederland de Raad van Europa vraagt om een hogere inschaling van het Nedersaksisch. Zij beloofde dat in een overleg met provincie-bestuurders. Volgens Bijleveld kan het nog wel enkele maanden duren voor er een concreet regeringsvoorstel ligt. In 2006 is een vergelijkbaar verzoek aan Den Haag afgewezen. Een hogere inschaling zou betekenen dat de provincies meer (financiele) armslag krijgen om het gebruik van het Nedersaksisch te bevorderen. In dat geval zijn zij verplicht om ook meer mogelijkheden voor het gebruik van de Nedersaksische talen te creeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbieden van onderwijs in het Achterhoeks. Of om het toestaan van het gebruik van de streektaal in contacten met politieke of ambtelijke organisaties. De provincies hebben die mogelijkheden de afgelopen jaren deels al vergroot.

Terug